Οι κοινωνικές ρήτρες μηχανισμών δημοσιονομικής σταθερότητας

23 Νοεμβρίου 2017

Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας, «Οι κοινωνικές ρήτρες μηχανισμών δημοσιονομικής σταθερότητας».