ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΔΕΚΑ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ), που αναδείχθηκε με αρχαιρεσίες από την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 4 Ιουλίου 2023, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Δημήτρης Ζερδελής
Αντιπρόεδρος: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου
Γενική Γραμματέας: Ντέτα Πετρόγλου
Ταμίας: Κωνσταντίνος Ρίζος
Έφορος: Κωστής Μπακόπουλος
Μέλος: Αγγελική Καίσαρη
Μέλος: Γιώργος Θεοδόσης

Χτίζοντας πάνω στο έργο των προηγούμενων Διοικητικών Συμβουλίων, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΚΑ επιδιώκει:

- την πιο ενεργή συμμετοχή των δικηγόρων στις συναντήσεις, τις εκδηλώσεις και τα συνέδρια της Εταιρείας. Η Εταιρεία ιδρύθηκε και ανέκαθεν λειτούργησε ως ένα επιστημονικό βήμα για τη σύνδεση και συμπόρευση θεωρίας και πράξης.

- τον εμπλουτισμό της θεματικής της Εταιρείας με σύγχρονα ζητήματα εργατικού δικαίου, δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και εν γένει κοινωνικής προστασίας.

- επιστημονικές συνέργειες με άλλους φορείς σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όλα τα μέλη και οι φίλοι/ες της ΕΔΕΚΑ να συνεισφέρουν τις ιδέες και προτάσεις τους.

Αθήνα, 6.7.2023

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΔΕΚΑ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΕΤΑ ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ

Αγαπητά μέλη της ΕΔΕΚΑ,

Ακολουθεί η από 16 Ιουνίου 2023 απόφαση του ΔΣ της ΕΔΕΚΑ, με θέμα: Πρόσκληση προς τα μέλη – Απολογιστική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 14, 15, 16 και 17 του Καταστατικού, καλούνται τα μέλη της Ε.Δ.Ε.Κ.Α. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, η οποία θα γίνει την 22α Ιουνίου 2023 και σε περίπτωση μη απαρτίας την Τρίτη 4 Ιουλίου 2023 στα γραφεία της Εταιρείας και ώρα 18.00. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης είναι η ακόλουθη:

α) Πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2022/3.

β) Απολογισμός και Ισολογισμός του 2022/23 και προϋπολογισμός για το 2023/24.

γ) Έκθεση Επιτροπής Ελέγχου για το 2022/2023.

δ) Έγκριση πεπραγμένων, απολογισμού-ισολογισμού, προϋπολογισμού και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

ε) Προγραμματισμός της δράσης για το 2023/24 και προτάσεις μελών.

στ) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.

ζ) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι: α) κατά το άρθρο 8 τα μέλη δικαιούνται να ψηφίζουν για την ανάδειξη της διοίκησης μετά πάροδο ενός χρόνου από την εγγραφή τους, β) κατά το άρθρο 17 του Καταστατικού επιτρέπεται σε μέλος που κωλύεται να προσέλθει στη συνεδρίαση να εξουσιοδοτήσει εγγράφως άλλο μέλος να παραστεί στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει για λογαριασμό του. Κάθε παριστάμενο στη Γενική Συνέλευση μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα μέλος που απουσιάζει.

Παρακαλούμε για την υποβολή των υποψηφιοτήτων στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. μέχρι και την 21η Ιουνίου 2023. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη της ΕΔΕΚΑ.

Παρακαλείσθε, επομένως, να προσπαθήσετε να παραστείτε στη Γενική Συνέλευση και να τακτοποιήσετε εγκαίρως τις οικονομικές υποχρεώσεις σας, ενώ, σε περίπτωση κωλύματος, να μην παραλείψετε να αντιπροσωπευθείτε από άλλο μέρος. Μπορείτε να τακτοποιείτε τις συνδρομές σας στον τηρούμενο στην Εθνική Τράπεζα Λογαριασμό της ΕΔΕΚΑ, υπ’ αριθμ. GR0601100800000008000670086 με ταυτόχρονη ενημέρωση στα παραπάνω mail και στο mail του Ταμία, κ. Κ. Ρίζου, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


                                         

Αγαπητά μέλη και φίλοι της ΕΔΕΚΑ,

Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα των τακτικών συναντήσεων της ΕΔΕΚΑ, κατά το τρέχον εξάμηνο:

Πέμπτη 27/4, ο κ. Βασίλης Αρχιμανδρίτης, Δικηγόρος ΜΔΕ Εργατικού Δικαίου, Το εργατικό ατύχημα.

Πέμπτη 4/5, ο κ. Δημήτρης Γούλας, Η έννοια του εργοδότη στο εργατικό δίκαιο.

Πέμπτη 11/5, ο κ. Θωμάς Καμενόπουλος, Δικηγόρος, MLE Hannover, Σύμβουλος Δ.Σ.Α.  -  Μαρία Ανδριανή Κωστοπούλου, Δ.Ν., Αν. Διευθύντρια του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Εργασιακά δικαιώματα και ΕΣΔΑ – Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις στο ΕΔΔΑ

Πέμπτη 25/5, ο κ. Φώτης Μπρέγιαννης, Δικηγόρος, υπ. Δ.Ν., Εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ομίλου επιχειρήσεων, η αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων.

Πέμπτη 1/6, ο κ. Κώνσταντίνος Δημαρέλλης, Επ. Καθηγητής Παν/μίου Λευκωσίας, "Ο θεσμός της συμφιλίωσης μετά το ν. 4808/2021. Πορίσματα από τη διεξαγωγή της συμφιλίωσης από τον Ο.ΜΕ.Δ.".

Οι συναντήσεις λαμβάνουν χώρα πάντα ώρα 19.00 στα εντευκτήρια της ΕΔΕΚΑ, Μαυρομιχάλη 9, 1ος όροφος. Δυνατότητα ταυτόχρονης διαδικτυακής (υβριδικής) διεξαγωγής των εκδηλώσεων θα ανακοινώνεται  εγκαίρως.

Αγαπητά μέλη και φίλοι της ΕΔΕΚΑ,

Θα θέλαμε  να σας ενημερώσουμε ότι, όσοι επιθυμείτε να αναλάβετε εισήγηση στον εαρινό κύκλο των τακτικών συναντήσεων της ΕΔΕΚΑ, όπως μας το στείλετε στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  μέχρι την Δευτέρα 3 Απριλίου.Στο μειλ θα πρέπει να αναφέρεται το επιθυμητό θέμα εισήγησης και η προτεινόμενη ημερομηνία.