Το προνόμιο των εργατικών απαιτήσεων μετά την τροποποίηση του ΚΠολΔ

23 Μαρτίου 2017

Δημήτριος Σιδέρης, Λέκτορας Εργατικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ, «Το προνόμιο των εργατικών απαιτήσεων μετά την τροποποίηση του ΚΠολΔ».