Συζητώντας για το ασφαλιστικό

7 Δεκεμβρίου 2016

«ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ». Ο καθηγητής Άγγελος Στεργίου συζητά με τον Δημήτριο Μπούρλο, δικηγόρο και εκδότη του περιοδικού «Νομοθεσία ΙΚΑ», για τα προβλήματα από την εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης (ν. 4387/16). Στη συζήτηση παρεμβαίνουν οι δικηγόροι και πανεπιστημιακοί, Πέτρος Τσαντίλας και Χρήστος Μορφακίδης.