Ο χρόνος εργασίας στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας

24 Νοεμβρίου 2016

Δημήτριος  Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, «Ο χρόνος εργασίας στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας».