Η εργασία ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα: Προτάσεις για μια περαιτέρω νομοθετική διάπλασή της

20 Οκτωβρίου 2016

Ρίζος Κωνσταντίνος, Δικηγόρος, Δ.Ν. Εργατικού Δικαίου, «Η εργασία ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα: Προτάσεις για μια περαιτέρω νομοθετική διάπλασή της».