Ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων και εργασιακές σχέσεις

17 Μαρτίου 2016

Κων/να Πάτσου, Δικηγόρος, «Ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων και εργασιακές σχέσεις», ώρα 19.00'