Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις έργου υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ και των ελληνικών δικαστηρίων. Πρόσφατες εξελίξεις

3 Μαρτίου 2010

Δημήτριος Βερβεσός, Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΔΣΑ: «Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις έργου υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ και των ελληνικών δικαστηρίων. Πρόσφατες εξελίξεις».