Η κωδικοποίηση του εργατικού δικαίου

7 Νοεμβρίου 2007

Αθανάσιος Καρδαράς, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών: «Η κωδικοποίηση του εργατικού δικαίου»