Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη δημόσια διοίκηση

30 Μαϊου 2007

Μαρία Ντότσικα, Δικηγόρος: «Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη δημόσια διοίκηση».