Ζητήματα μεσολάβησης στο πλαίσιο συλλογικής διαφοράς κλαδικού χαρακτήρα

28 Μαρτίου 2007

Ιωάννης Ληξουριώτης, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.: «Ζητήματα μεσολάβησης στο πλαίσιο συλλογικής διαφοράς κλαδικού χαρακτήρα».