Η Πράσινη Βίβλος της Ε.Ε. για τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας

28 Φεβρουαρίου 2007

Ιωάννης Κουκιάδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.: «Η Πράσινη Βίβλος της Ε.Ε. για τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας».