Ζητήματα από την επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας

6 Οκτωβρίου 2004

Ιωάννης Ληξουριώτης, Αν. Καθηγητής Νομικού Τμήματος Δ.Π.Θ.: «Ζητήματα από την επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας».