Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Δημήτρης Ζερδελής
Αντιπρόεδρος: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου
Γενικός Γραμματέας: Ντέτα Πετρόγλου
Ταμίας: Κωνσταντίνος Ρίζος
Έφορος: Κωστής Μπακόπουλος
Μέλη: Αγγελική Καίσαρη
  Γιώργος Θεοδόσης