ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΔΕΚΑ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ), που αναδείχθηκε με αρχαιρεσίες από την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 4 Ιουλίου 2023, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Δημήτρης Ζερδελής
Αντιπρόεδρος: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου
Γενική Γραμματέας: Ντέτα Πετρόγλου
Ταμίας: Κωνσταντίνος Ρίζος
Έφορος: Κωστής Μπακόπουλος
Μέλος: Αγγελική Καίσαρη
Μέλος: Γιώργος Θεοδόσης