ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

 

Η ΕΔΕΚΑ ανταποκρινόμενη στην προτροπή "ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ", χωρίς όμως να απομακρύνεται από την ζώσα επικαιρότητα, και παραμένοντας πίστη στη δέσμευσή της να αναλύει επιστημονικά όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο του εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου, διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία και ευρύτατη συμμετοχή τις ακόλουθες διαδικτυακές επιστημονικές εκδηλώσεις.

 

 

 

 I. Στις 04.04.2020 και ώρα 19.00-21.00 διοργανώθηκε διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Οι έκτακτες ρυθμίσεις εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου λόγω κορονοϊού».            

 

                                                                                                                                                                                                                                           

Οι εισηγητές της ημερίδας ήταν οι ακόλουθοι:

 

Κώστας Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, «Αναστολή συμβάσεων εργασίας σε επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής και πληττόμενες από τον κορονοϊό επιχειρήσεις – Χορήγηση επιδόματος στους εργαζομένους»,

 

Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, «Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης κατά την περίοδο του κορονοϊού»,

 

Γεώργιος Λεβέντης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, «Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας και δυνατότητα μεταφοράς εργαζόμενων εντός του ομίλου επιχειρήσεων»,

 

Ιωάννης Σκανδάλης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, «Περιορισμοί στο εργοδοτικό δικαίωμα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας και επίδομα εργαζομένων»

 

Δημήτριος Λαδάς, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, «Τηλεργασία και άδεια ειδικού σκοπού εργαζομένων»,

 

Κώστας Ρίζος, Δ.Ν. Δικηγόρος, «Μέτρα κοινωνικής πολιτικής για εργαζομένους και ελεύθερους επαγγελματίες (ενοίκιο, παράταση καταβολής εισφορών και λοιπών υποχρεώσεων)»

 

 

 

 

II. Την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020 και ώρα 19:15 με θέμα: «Η τηλεργασία μετά την πανδημία του κορωνοϊού»

Η θεματική του διαδικτυακής ημερίδας ήταν η ακόλουθη:

 

  1. Γενικό πλαίσιο λειτουργίας της τηλεργασίας: Κ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ                                                                                                              
  2. Ειδικότερα θέματα:

-  «Ο χρόνος εργασίας στην τηλεργασία - Τα όρια μεταξύ επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου», Ι. Σκανδάλης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

 

- «Η λειτουργία της σύμβασης τηλεργασίας», Γ. Λεβέντης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

 

- «Προστασία προσωπικών δεδομένων των τηλεργαζόμενων» – Κ. Ρίζος, Δ.Ν. Δικηγόρος,

 

- «H Κοινωνική ασφάλιση στην τηλεργασία» – Άγγ. Στεργίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

 

  1. Εκ μέρους των κοινωνικών εταίρων:                                                                                                                                                                                                                         

- Χ. Ιωάννου, Διευθυντής Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ

 

- Ελ. Βαρχαλαμά, Νομική Σύμβουλος ΓΣΕΕ

 

  1. Παρεμβάσεις:

 

- Δ. Λαδάς, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

 

- Γ. Καρούζος, Δικηγόρος

 

 

 

 

ΙΙΙ. Την Πέμπτη, 02.07.2020, 02.07 και ώρα 19.00-21.00, διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Τα πρόσφατα έκτακτα μέτρα εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου»                 

 

 

 

Το πρόγραμμα της διαδικτυακής ημερίδας είναι το ακόλουθο:

 

- «Προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες από την ένταξη στο πρόγραμμα Συν-Εργασία», Δημήτρης Παπαδημητρίου, Δικηγόρος, ΜΔΕ Εργατικού Δικαίου

 

- Παρέμβαση Ιωάννη Σκανδάλη, Επικ. Καθηγητή Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: «Ειδικότερα ζητήματα από την ένταξη στο πρόγραμμα Συν-Εργασία»

 

- «Τα έκτακτα μέτρα εργατικού δικαίου στις τουριστικές επιχειρήσεις», Δημήτριος Βασιλείου, Δικηγόρος

 

- «Τα έκτακτα μέτρα κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου», Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ