N. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και

 

Διαβάστε περισσότερα…

Άρθρο 1. – Κύρωση της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού». – Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 25.2.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 42 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ.Α’) και έχει ως εξής:

....................................................................

Άρθρο 2. – Κύρωση της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». – Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 55 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ.Α’) και έχει ως εξής:

....................................................................

Άρθρο 3. – Κύρωση της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». – Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 64 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ.Α) και έχει ως εξής:

....................................................................

Άρθρο 4. – Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων. – Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55) μετά τη φράση «των εγκριτικών αποφάσεων των παραγράφων 1 και 2» προστίθεται η φράση «και των αντιστοίχου περιεχομένου εγκριτικών αποφάσεων, η λήξη της ισχύος των οποίων έπεται της λήξεως των εγκριτικών αποφάσεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2.».

Άρθρο 5. – Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 75). – Το δεύτερο άρθρο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 75) τροποποιείται ως εξής:

 1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Τα οριζόμενα στην περίπτωση α’ ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμ-πίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014 (Α’ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α’ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α’ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται ήδη στις πληττόμενες επιχειρήσεις ή εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’.».

 1. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, πλην των οριζομένων στην περίπτωση β’, για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».

 1. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εμ-ποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωμής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 ή τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνικό ζήτημα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».

Άρθρο 6. – Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας αγαθών. – 1. Ο τίτλος του δεύτερου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) αντικαθίσταται ως εξής «Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας, προσωπικής υγιεινής και αποφυγή αθέμιτων πρακτικών».

 1. Μετά την παράγραφο 3 του δεύτερου άρθρου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

«4. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης προϊόντων κρέατος αιγοπροβάτων (νωπών και κατεψυγμένων) και αυγών στην Ελληνική Επικράτεια, υποβάλλουν στην αρμόδια Αρχή, εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στοιχεία αποθεμάτων σε κρέας αιγοπροβάτων και αυγά.

 1. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 4 υποβάλλουν κατ’ ελάχιστο τα εξής στοιχεία: α) την ποσότητα των αποθεμάτων, σε κιλά για τα νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα κρέατος αιγοπροβάτων και σε τεμάχια για τα αυγά, β) την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων και, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα, γ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της. Τα στοιχεία των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ επικαιροποιούνται με δηλώσεις που υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη δήλωση.».
 2. Οι παράγραφοι 4, 7 και 8 του δεύτερου άρθρου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 64) αναριθμούνται σε 6, 9 και 10 αντιστοίχως.
 3. Η διάταξη της παραγράφου 5 του δεύτερου άρθρου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 64) αναριθμείται σε 7 και αντικαθίσταται ως εξής: «Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται ως αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπόχρεων των παραγράφων 1 και 4 και τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων από τους υπόχρεους στοιχείων των παραγράφων 2 και 5.».
 4. Η διάταξη της παραγράφου 6 του δεύτερου άρθρου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 64) αναριθμείται σε 8 και αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας μπορούν να εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις και τα είδη των προϊόντων των παραγράφων 1 και 4, τα στοιχεία των αποθεμάτων των παραγράφων 2 και 5 που υποβάλλονται με τις δηλώσεις των παραγράφων 3 και 5, οι περιπτώσεις διαβάθμισης των παραβάσεων και η βαρύτητά τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 6.».

Άρθρο 7. – Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020. – Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών και ειδικότερα του ειδικού φορέα 1023 711 0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» αυξάνονται κατά πέντε δισεκατομμύρια (5.000.000.000) ευρώ. Οι εν λόγω πιστώσεις εγγράφονται υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του ως άνω φορέα και ειδικού φορέα.

Άρθρο 8. – 1. Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α’171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες.

 1. Σε περίπτωση μη εκδόσεως της απόφασης της παραγράφου 1 από τους φορείς λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δύναται οι ίδιοι χώροι να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 2. Οι αποφάσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος κοινοποιούνται αμελλητί στην αρμόδια κατά τόπο Αστυνομική Αρχή.

Άρθρο 9. – 1. Οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή δύνανται κατά τη διεξαγωγή ελέγχων να εκτελούν παράλληλα και χρέη οδηγών των υπηρεσιακών τους οχημάτων.

 1. Η διάταξη της παραγράφου 1 εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 10. – Έναρξη ισχύος. – Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2020