ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (31-3-2022) «Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 2022-2024».

 Στην Αθήνα, την 31 Μαρτίου 2022, στα Γραφεία της Ο.Τ.Ο.Ε., οι υπογράφοντες:

 1. Φραγκίσκη Μέλισσα, Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια - Chief Human Resources Officer, της Alpha Bank
 2. Μανώλης Πίτσας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, της Attica Bank
 3. Ευδοξία Χατζηιωάννου, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας & του Ομίλου ΕΤΕ
 4. Αναστασία Πασχάλη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου της EUROBANK
 5. Γεώργιος Γεωργόπουλος, Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας Πειραιώς
 6. Γιάννης Πάρνης, Διευθυντής Προσωπικού της Optima Bank
 7. Μάριος Μπαχάς, Δικηγόρος, εκπρόσωπος της Παγκρήτιας Τράπεζας
 8. Αντώνιος Λαλούσσης, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
 9. Αντώνιος Παναγούλης, Δικηγόρος, ως εκπρόσωπος των παρακάτω αναφερόμενων Συνεταιριστικών Τραπεζών,

ενεργούντες από κοινού ως εκπρόσωποι των Τραπεζών, δυνάμει των σχετικών εξουσιοδοτήσεων και οι

 1. Γεώργιος Μότσιος του Ευαγγέλου και της Ευαγγελής, Πρόεδρος ΟΤΟΕ,
 2. Ανδρέας Καλλίρης του Ιωάννου και της Μαρίας, Γεν. Γραμματέας ΟΤΟΕ,

ενεργούντες από κοινού ως εκπρόσωποι της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.), συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Η Ο.Τ.Ο.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους ανωτέρω εκπροσώπους της, με την από 30.12.2021 πρόσκλησή της, προσκάλεσε τις Τράπεζες για έναρξη διαπραγματεύσεων με αντικείμενο την κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.).

Αντίστοιχα οι Τράπεζες, νόμιμα εκπροσωπούμενες από τους ανωτέρω εκπροσώπους τους, ανταποκρίθηκαν στη διενέργεια διαπραγματεύσεων για τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τα έτη 2022-2024.

Οι συμβαλλόμενες στην παρούσα Τράπεζες, που καλύπτουν πολύ περισσότερο από το 70% των εργαζομένων στον κλάδο, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 4 του Ν. 1876/1990 όπως ισχύει, είναι (αλφαβητικά) οι εξής:

Alpha Bank

Attica Bank

Εθνική Τράπεζα

Τράπεζα Eurobank

Τράπεζα Πειραιώς

Optima Bank

Παγκρήτια Τράπεζα

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, ΣΥΝ. Π.Ε.

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, ΣΥΝ. Π.Ε.

Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, ΣΥΝ. Π.Ε.

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ΣΥΝ.Π.Ε.

Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

 1. Βασικοί μισθοί

Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού διαμορφώνονται ως εξής:

(α) Από την 1η Οκτωβρίου 2022 έως την 30ή Νοεμβρίου 2023:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

0

985

914

873

1

986

918

877

2

988

920

878

3

990

921

879

4

991

923

880

5

992

924

881

6

993

926

885

7

994

927

886

8

995

929

888

9

996

930

890

10

998

933

893

11

999

936

895

12

1.000

937

896

13

1.002

939

897

14

1.003

940

898

15

1.004

941

900

16

1.005

944

901

17

1.009

952

902

18

1.018

962

905

19

1.032

970

906

20

1.043

979

907

21

1.055

992

910

22

1.066

1.001

911

23

1.079

1.010

912

24

1.091

1.019

913

25

1.102

1.028

914

26

1.114

1.039

918

27

1.124

1.050

921

28

1.135

1.057

 

29

1.148

1.067

 

30

1.161

1.079

 

31

1.172

   

32

1.183

   

33

1.199

   

Για κάθε χρόνο παραμονής στα καταληκτικά κλιμάκια του ενιαίου μισθολογίου και μέχρι τα οκτώ (8) χρόνια, οι ανωτέρω βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

1.210

1.089

922

2

1.220

1.098

925

3

1.229

1.107

930

4

1.243

1.120

938

5

1.256

1.127

945

6

1.264

1.136

951

7

1.278

1.149

956

8

1.289

1.160

962

Οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών διαμορφώνονται από 1/10/2022 στο ποσό των €1.635 και €1.421 αντίστοιχα.

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά το 33° κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στο βαθμό διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1

1.650

1.436

2

1.667

1.449

3

1.684

1.463

4

1.700

1.479

5

1.715

1.490

6

1.732

1.505

7

1.748

1.520

8

1.766

1.534

 (β) Από την 1η Δεκεμβρίου 2023 έως την 30ή Νοεμβρίου 2024:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

0

995

923

882

1

996

927

886

2

998

929

887

3

1.000

930

888

4

1.001

932

889

5

1.002

933

890

6

1.003

935

894

7

1.004

936

895

8

1.005

938

897

9

1.006

939

899

10

1.008

942

902

11

1.009

945

904

12

1.010

946

905

13

1.012

948

906

14

1.013

949

907

15

1.014

950

909

16

1.015

953

910

17

1.019

962

911

18

1.028

972

914

19

1.042

980

915

20

1.053

989

916

21

1.066

1.002

919

22

1.077

1.011

920

23

1.090

1.020

921

24

1.102

1.029

922

25

1.113

1.038

923

26

1.125

1.049

927

27

1.135

1.061

930

28

1.146

1.068

 

29

1.159

1.078

 

30

1.173

1.090

 

31

1.184

   

32

1.195

   

33

1.211

   

Για κάθε χρόνο παραμονής στα καταληκτικά κλιμάκια του ενιαίου μισθολογίου και μέχρι τα οκτώ (8) χρόνια, οι ανωτέρω βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ (σε ευρώ)

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

1.222

1.100

931

2

1.232

1.109

934

3

1.241

1.118

939

4

1.255

1.131

947

5

1.269

1.138

954

6

1.277

1.147

961

7

1.291

1.160

966

8

1.302

1.172

972

Οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών διαμορφώνονται από 1/12/2023 στο ποσό των €1.651 και €1.435 αντίστοιχα.

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά το 33° κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στο βαθμό διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1

1.667

1.450

2

1.684

1.463

3

1.701

1.478

4

1.717

1.494

5

1.732

1.505

6

1.749

1.520

7

1.765

1.535

8

1.784

1.549

(γ) Από την 1η Δεκεμβρίου 2024:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

0

1.020

946

904

1

1.021

950

908

2

1.023

952

909

3

1.025

953

910

4

1.026

955

911

5

1.027

956

912

6

1.028

958

916

7

1.029

959

917

8

1.030

961

919

9

1.031

962

921

10

1.033

966

925

11

1.034

969

927

12

1.035

970

928

13

1.037

972

929

14

1.038

973

930

15

1.039

974

932

16

1.040

977

933

17

1.044

986

934

18

1.054

996

937

19

1.068

1.005

938

20

1.079

1.014

939

21

1.093

1.027

942

22

1.104

1.036

943

23

1.117

1.046

944

24

1.130

1.055

945

25

1.141

1.064

946

26

1.153

1.075

950

27

1.163

1.088

953

28

1.175

1.095

 

29

1.188

1.105

 

30

1.202

1.117

 

31

1.214

   

32

1.225

   

33

1.241

   

Για κάθε χρόνο παραμονής στα καταληκτικά κλιμάκια του ενιαίου μισθολογίου και μέχρι τα οκτώ (8) χρόνια, οι ανωτέρω βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ (σε ευρώ)

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

1.253

1.128

954

2

1.263

1.137

957

3

1.272

1.146

962

4

1.286

1.159

971

5

1.301

1.166

978

6

1.309

1.176

985

7

1.323

1.189

990

8

1.335

1.201

996

Οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών διαμορφώνονται από 1/12/2024 στο ποσό των €1.692 και €1.471 αντίστοιχα.

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά το 33° κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στο βαθμό διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1

1.709

1.486

2

1.726

1.500

3

1.744

1.515

4

1.760

1.531

5

1.775

1.543

6

1.793

1.558

7

1.809

1.573

8

1.829

1.588

Τα ποσοστιαία και ποσοστοποιημένα σε κλιμάκια του Ενιαίου Μισθολογίου επιδόματα, που καταβάλλονται βάσει Σ.Σ.Ε, Δ.Α. ή με οποιοδήποτε τρόπο, θα εξακολουθούν να υπολογίζονται βάσει των ανωτέρω βασικών μισθών του Ενιαίου Μισθολογίου, με τα ίδια ποσοστά και με τους ίδιους όρους που ισχύουν μέχρι σήμερα.

 1. Προστασία απασχόλησης

Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να προστατεύσουν την απασχόληση στον κλάδο. Οι εργοδότες του κλάδου λαμβάνουν εύλογα κατά τις περιστάσεις μέτρα προκειμένου να αποτρέπονται οι απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους.

 1. Τηλεργασία
 2. Εφόσον το αντικείμενο της εργασίας το επιτρέπει, τα μέρη μπορούν να καταρτίσουν εγγράφως συμφωνία τηλεργασίας, η οποία θα διέπεται από τον νόμο, τους όρους της παρούσας και τυχόν ευνοϊκότερες διατάξεις Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Πέραν των ρητώς προβλεπόμενων στη συμφωνία, που αφορούν ειδικά στον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας με τηλεργασία, δεν τροποποιούνται οι όροι της ατομικής σύμβασης εργασίας.
 3. Στη συμφωνία τηλεργασίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3846/2010, απαιτείται η ρητή συναίνεση του εργαζόμενου.
 4. Στις περιπτώσεις σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, η συμφωνία τηλεργασίας ομοίως είναι αορίστου χρόνου, με δυνατότητα ανάκλησης και από τα δύο μέρη, κατόπιν τηρήσεως ελάχιστης προθεσμίας 15 ημερών για τον εργαζόμενο και 30 ημερών για την Τράπεζα.
 5. Η αιτιολογημένη μη αποδοχή από τον εργαζόμενο πρότασης του εργοδότη για μετάβαση σε τηλεργασία/ανανέωση συμφωνίας τηλεργασίας ή η αιτιολογημένη άσκηση από αυτόν του δικαιώματος ανάκλησης δεν επιτρέπεται να οδηγούν σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας, ή σε βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του εργαζομένου.
 6. Η τηλεργασία παρέχεται κατά κανόνα από την κύρια κατοικία του εργαζόμενου, και δυνητικά από δευτερεύουσα ή άλλη κατοικία την οποία ο εργαζόμενος υποχρεούται να δηλώσει εφόσον τούτο προβλέπεται από την πολιτική της τράπεζας και πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας και εν γένει οι προδιαγραφές τηλεργασίας.
 7. Επιπλέον των νόμιμα προβλεπόμενων, ο εργοδότης γνωστοποιεί στον εργαζόμενο, γραπτά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτιση της συμφωνίας τηλεργασίας, πληροφορίες που αναφέρονται ειδικά στην εκτέλεση της τηλεργασίας και κυρίως πληροφορίες που αφορούν:

α) στα πρόσωπα και στους τρόπους αναφοράς για τεχνικά ή άλλα ζητήματα που προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν από την εκτέλεση της τηλεργασίας,

β) στις οδηγίες για την προστασία των επαγγελματικών δεδομένων, τις οποίες οφείλει να τηρεί ο εργαζόμενος, καθώς και τις δεσμεύσεις της επιχείρησης για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων.

 1. Η συμφωνία τηλεργασίας θα προβλέπει πάντοτε, πλην περιπτώσεων κινδύνου υγείας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 3 του ν.3846/2010, συνδυασμό ημερών τηλεργασίας και φυσικής παρουσίας. Προκειμένου το σχήμα εργασίας να είναι προβλέψιμο και ελέγξιμο, ο αριθμός ημερών τηλεργασίας καθορίζεται εξαρχής στη συμφωνία τηλεργασίας και τυχόν μη ληφθείσες ημέρες δεν μεταφέρονται σε περίπτωση που αυτές συμπίπτουν με αργία ή με νόμιμη άδεια.
 2. Οι τηλεργαζόμενοι δεν υφίστανται καμιά απολύτως διάκριση σε σχέση με τους εργαζόμενους όμοιας απασχόλησης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ως προς τους όρους εργασίας τους, ατομικούς και συλλογικούς,
  συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής, των αδειών και παροχών που προβλέπονται για τους λοιπούς εργαζόμενους στην επιχείρηση, της σταθερότητας στην απασχόληση, του χρόνου εργασίας, της κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης, του όγκου της ανατιθέμενης εργασίας και των κριτηρίων αξιολόγησης απόδοσης.
 3. Ο χρόνος εργασίας, η έναρξη και η λήξη του ωραρίου εργασίας, καθώς και το σύστημα αξιόπιστης και ακριβούς καταγραφής της, που παραμένει στην ευθύνη του εργοδότη, ορίζονται σύμφωνα με το νόμο και τους όρους των κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ΟΤΟΕ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ.
 4. Ο εργαζόμενος με τηλεργασία ή/και φυσική παρουσία, μετά το πέρας του χρόνου κατά τον οποίο έχει υποχρέωση παροχής εργασίας με βάση τον νόμο, τις ισχύουσες στον κλάδο και την επιχείρηση Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και την τυχόν ευνοϊκότερη ατομική του σύμβαση, έχει δικαίωμα στην ψηφιακή αποσύνδεση και ο εργοδότης αντίστοιχη υποχρέωση να το διασφαλίσει.  Η άσκηση του δικαιώματος αποσύνδεσης εκ μέρους του εργαζόμενου δεν έχει κανενός είδους επίπτωση στην υπηρεσιακή του κατάσταση και εξέλιξη.
 5. Το δικαίωμα αποσύνδεσης συνίσταται στο δικαίωμα του τηλεργαζομένου να απέχει πλήρως από την παροχή της εργασίας του με οποιονδήποτε τρόπο (ιδίως να μην επικοινωνεί ψηφιακώς και να μην απαντά σε τηλεφωνήματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία) εκτός του ωραρίου εργασίας του και κατά τη διάρκεια των αδειών του.

Η δυνατότητα αποσύνδεσης θα εξασφαλίζεται με παροχή επιλογής στον εργαζόμενο για κάθε εργαλείο συνεργασίας (collaboration tool) και με συγκεκριμένες λύσεις που θα επιτυγχάνουν την τεχνική αποσύνδεση του τηλεργαζόμενου από κάθε μορφής ψηφιακή επικοινωνία, όπως η δυνατότητα απενεργοποίησης αποστολής/λήψης email και η ενεργοποίηση σίγασης ειδοποιήσεων για κάθε εργαλείο συνεργασίας.

 1. Για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του τηλεργαζομένου ο εργοδότης συμμορφώνεται με το πλαίσιο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με τις συστάσεις του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) και ο εργαζόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες του εργοδότη.

Για την ομαλή εφαρμογή της τηλεργασίας στις επιχειρήσεις του κλάδου, γίνεται κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου με επίκεντρο τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, την ανάγκη τήρησης του χρόνου εργασίας και τη διασφάλιση της αποσύνδεσης του τηλεργαζομένου.

 1. Οι επιχειρήσεις του κλάδου διαμορφώνουν προγράμματα κατάρτισης με εξασφάλιση της ισότιμης και απρόσκοπτης συμμετοχής των τηλεργαζομένων.
 2. Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της απασχόλησης των εργαζομένων με τηλεργασία, εξασφαλίζονται όλοι οι όροι για την ελεύθερη και ανεμπόδιστη επικοινωνία με τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις και η άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
 3. Ειδικότερα θέματα εφαρμογής, καθώς και τυχόν αποζημίωσης της τηλεργασίας πέραν των ελάχιστων νομίμων, μπορούν να ρυθμίζονται με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
 4. Εκπαίδευση

Τα μέρη θεωρούν ότι η εκπαίδευση του προσωπικού των τραπεζών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα, ιδίως εν όψει των τεχνολογικών εξελίξεων.

Οι τράπεζες μεριμνούν συστηματικά για την εκπαίδευση του προσωπικού τους μέσω σχετικών προγραμμάτων που τίθενται στη διάθεση των εργαζομένων.

Τα μέρη ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να εκμεταλλεύονται αυτά τα προγράμματα.

 1. Χρόνος λήψης αδειών

Λαμβάνοντας υπόψη τη ρύθμιση του άρθρου 61 παρ. 1 του ν. 4808/2021, που διευρύνει τα χρονικά όρια εξάντλησης της κανονικής άδειας των εργαζομένων εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου ημερολογιακού έτους, συμφωνείται ότι εφεξής δεν απαιτείται η εξάντληση της κανονικής άδειας για τη χορήγηση των δύο (2) πρόσθετων ημερών της άδειας παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης παιδιών (ΣΣΕ 2019-21, όρος 8), της σωρευτικής άδειας φροντίδας παιδιών (Σ.Σ.Ε. 2016-2018, αρ. 4, παρ. 4.1) καθώς και των αδειών για εργαζόμενους, γονείς ή συζύγους ΑΜΕΑ που προβλέπονται στο άρθρο 7.2.-7.3 της ΣΣΕ 2016 -2018.

Πλην της ετήσιας κανονικής άδειας και της προσαύξησης αυτής (χειμερινή άδεια, άρθρο 12 ΣΣΕ 2006-2007) οι προβλεπόμενες άδειες των ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών δεν μεταφέρονται ολικά ή μερικά σε επόμενο έτος.

Κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση που η αιτούμενη σωρευτική άδεια φροντίδας παιδιών ξεπερνά σε διάρκεια την 31η Δεκεμβρίου του έτους, τότε θα προηγείται η χορήγηση της κανονικής άδειας.

 1. Άδειες ασθένειας

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης νοσηλείας τέκνου, οι έξι (6) πρώτες εργάσιμες ημέρες της αδείας του άρθρου 44 του Ν. 4808/2021 χορηγούνται με αποδοχές και οι υπόλοιπες είκοσι τέσσερεις (24) χωρίς αποδοχές. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης νοσηλείας συζύγου χορηγείται άδεια μέχρι έξι (6) εργασίμων ημερών με αποδοχές.

 1. Ενίσχυση μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Χορηγείται άδεια επτά (7) εργασίμων ημερών με αποδοχές στις εργαζόμενες που υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή του διευθυντή της μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Οι επιχειρήσεις του Κλάδου θα καταβάλλουν χίλια 1.000 ευρώ για κάθε προσπάθεια Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ανά εργαζόμενη και μέχρι τέσσερις προσπάθειες, με την προϋπόθεση προσκόμισης σχετικής έγκρισης του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή υγειονομικής επιτροπής.

 1. Στεγαστικά δάνεια τραπεζοϋπαλλήλων

Οι διατάξεις του άρθρου 4 της από 14.5.2013 Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε., των οποίων η ισχύς παρατάθηκε με τον όρο 3.1 της από 16.3.2016 Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. και τον όρο 6 της από 26.3.2019 Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε., συνεχίζουν να ισχύουν για όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σ.Σ.Ε.

 1. Κατασκηνώσεις

Οι Τράπεζες που δεν έχουν ιδιόκτητες κατασκηνώσεις ή κατασκηνώσεις που καλύπτουν τα τέκνα του προσωπικού τους και τελούν υπό την αιγίδα των οικείων ταμείων, χορηγούν κατασκηνωτικό επίδομα ύψους 724 ευρώ, το οποίο στην μεν πρώτη περίπτωση θα δίδεται στην κατασκήνωση επιλογής του γονέα έναντι αποδεικτικών παραστατικών, υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλιστικός φορέας έχει απορρίψει όλες τις δυνατές επιλογές του εργαζόμενου, στη δε δεύτερη περίπτωση θα αποδίδεται στο Ταμείο που έχει την ευθύνη λειτουργίας της κατασκήνωσης.

 1. Επίδομα Τοκετού

Το επίδομα τοκετού που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 4 της ΣΣΕ 1984, και αναπροσαρμόστηκε στο ποσό των 2.000 ευρώ με το άρθρο 10 της ΣΣΕ 2019 -2021 εξακολουθεί να καταβάλλεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησης που προβλέπει το άρθρο 4 τής ΣΣΕ 1984.

 1. Ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες Ι.Ν.Ε./Ο.Τ.Ο.Ε.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου ενισχύουν επιμορφωτικά - ερευνητικά προγράμματα για τους εργαζόμενους με το ποσό των 190.000 ευρώ κατ’ έτος. Τα αναλογούντα ποσά θα κατανέμονται μεταξύ των Τραπεζών ανάλογα με την αριθμητική δύναμη των υπαλλήλων και θα καταβάλλονται έναντι παραστατικών σε συσταθησόμενο από την ΟΤΟΕ για το σκοπό αυτό φορέα υπό την μορφή ν.π.ι.δ., με βάση σχετικό προγραμματισμό.

 1. Πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες

Οι επιχειρήσεις του κλάδου ενισχύουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τον εργασιακό αθλητισμό του προσωπικού τους με το ποσό των 250.000 ευρώ κατ’έτος. Τα αναλογούντα ποσά θα κατανέμονται μεταξύ των Τραπεζών ανάλογα με την αριθμητική δύναμη των υπαλλήλων και θα καταβάλλονται έναντι παραστατικών σε συσταθησόμενο από την
ΟΤΟΕ για το σκοπό αυτό φορέα υπό την μορφή ν.π.ι.δ., με βάση σχετικό προγραμματισμό.

 1. Κωδικοποίηση

Τα μέρη δεσμεύονται να ολοκληρώσουν την κωδικοποίηση των διατάξεων της παρούσας και των σε ισχύ διατάξεων των προηγούμενων Κλαδικών ΣΣΕ Τραπεζών - ΟΤΟΕ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσας, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, της παρ. 4, του άρθρου 8 του Ν. 1876/1990, όπως ισχύει.

 1. Τελικές διατάξεις

Όλες οι προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις του κλάδου, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, εφόσον δεν τροποποιούνται ρητά με τις διατάξεις της παρούσας, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με αυτές.

Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί με διατάξεις Νόμων, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και για τους τραπεζοϋπαλλήλους, με διατάξεις ΣΣΕ, Δ.Α., Κανονισμών, Οργανισμών Προσωπικού Τραπεζών, Πρακτικών Συμφωνίας, Αποφάσεων Δ.Σ. Τραπεζών και Πράξεων Διοικήσεών τους ή με έθιμο ή με επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο προσωπικό των Τραπεζών.

 1. Διάρκεια ισχύος

Η παρούσα Σ.Σ.Ε Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. ισχύει από την 1.1.2022 έως την 31.12.2024, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.