AΠΟΦ. 9332/2022 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργα

 (...) αποφασίζoυμε:
Άρθρο πρώτο. – Τροποποιείται η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’3520), ως εξής:
Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Προθεσμίες» προστίθεται παράγραφος 25 ως ακολούθως:
«14.25 Όταν, σε εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4722/ 2020 (Α’177), εργαζόμενοι γονείς, κατά την έννοια του ίδιου ως άνω άρθρου, κάνουν χρήση της προβλεπόμενης «ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους από κορωνοϊό COVID-19», διαγνωσθείσας από την 24/1/2022 και λάβουν από τους εργοδότες τους τις προβλεπόμενες αποδοχές, προκειμένου να καταβληθεί στους εργοδότες αυτούς το ποσό που καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό, οι τελευταίοι υποχρεούνται να υποβάλουν εντός του επόμενου μήνα από τη χρήση της άδειας το «ΈΝΤΥΠΟ 11.2: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID -19 (Άρθρο 16 του ν. 4722/2020, Α’177, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του ν. 4886/2022, Α’ 12)», α)δηλώνοντας υπεύθυνα i) ότι απέδωσαν στον/στην εργαζόμενό/-ή τους που έκανε χρήση της «ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID-19» τις προβλεπόμενες αποδοχές για τα ημερομίσθια που αντιστοιχούν στις ημέρες της άδειας αυτής τις οποίες χρησιμοποίησε, καθώς και τις σχετικές αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές στους οικείους φορείς, ii) τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN), iii) τα στοιχεία του/της εργαζομένου/- ης τους, τον ΑΜΚΑ του τέκνου του/της το οποίο νόσησε, το διάστημα για το οποίο ο/η εργαζόμενος/-η έκανε χρήση της σχετικής άδειας, τα ημερομίσθια που του/της αντιστοιχούν στο διάστημα της άδειας που δηλώνεται, τις μικτές αποδοχές για τα ημερομίσθια αυτά, καθώς και τις αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές για τα ημερομίσθια κατά τις αντίστοιχες ημέρες άδειας και β) επισυνάπτοντας το αποδεικτικό εξόφλησης μέσω τραπεζικής κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου/ης τους για την 4η ημέρα της άδειας νόσησης. Για τον καθορισμό του επόμενου μήνα από τη χρήση της άδειας αυτής σημείο αναφοράς είναι ο μήνας στον οποίο λαμβάνεται η τελευταία ημέρα της χορηγηθείσας άδειας».
Άρθρο δεύτερο. – Συμπληρώνεται το Παράρτημα της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β’3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως ισχύει, με το ακόλουθο έντυπο:
«ΕΝΤΥΠΟ 11.2: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΆΔΕΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID -19 (Άρθρο 16 του ν. 4722/2020, Α’177, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του ν. 4886/2022, Α’ 12)»,
► TO ENTΥΠΟ 11.2 […]
Άρθρο τρίτο. – Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520).
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2022