Συμβουλίου της Επικρατείας

I. Συμβούλιο της Επικρατείας 13/2022 «Εισφορές Δικηγόρων Συνεργατών Δικηγορικών Εταιριών ή άλλων δικηγόρων» με σχόλιοΜαρίας Μαγδαληνής Τσίπρα, Δικηγόρου

II. Συμβούλιο της Επικρατείας 148/2022 «Προσαύξηση κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου με επιδόματα χρόνου προϋπηρεσίας».

III. Συμβούλιο της Επικρατείας (Ολομέλεια) 192/2022 «Μοριοδότηση ειδικής εμπειρίας άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 4571/2018».

IV. Συμβούλιο της Επικρατείας (Ολομέλεια) 674/2021 “Ευθύνη διοικούντων ανώνυμη εταιρία για οφειλές αυτής προς τον ΕΦΚΑ”.

V. Συμβούλιο της Επικρατείας 1222/2021 “Περικοπές Συντάξεων”.

VI. Συμβούλιο της Επικρατείας 2594/2021 “Φορολογία Εισοδήματος- Παροχές εφάπαξ ή περιοδικώς καταβαλλόμενες στο πλαίσιο ομαδικής συνταξιοδοτικής ασφάλισης”.

VII. Συμβουλίου της Επικρατείας 1833/2021 – Ολομ. «Παραγραφή αξιώσεων ασφαλιστικών Οργανισμών»