Α. Στεργίου, «Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης», 4η έκδοση, (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2022).

Η παρούσα έκδοση είναι πλήρως αναθεωρημένη, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των νομοθετικών αλλαγών που επήλθαν μέχρι και τον ν. 4892/2022. Στην ουσία, το παρόν αποτελεί συστηματική ανάπτυξη και ερμηνεία του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Πολλά δε τμήματα του βιβλίου ξαναγράφτηκαν από την αρχή, με νέα δομή και αναλυτική ματιά. Έγινε επίσης προσπάθεια για την αξιοποίηση της νεότερης νομολογίας του ΣτΕ, καθώς και των διοικητικών δικαστηρίων. Το έργο δεν περιορίζεται στην παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου, αλλά ασκεί μια ψύχραιμη, επιστημονική κριτική. Η δε ανάλυση εκτείνεται σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες (μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, αυτοτελώς απασχολούμενους, δημοσίους υπαλλήλους). Ακόμη, εξετάζονται σημαντικές πλευρές της διοικητικής διαδικασίας και των δικονομικών πλευρών της κοινωνικής ασφάλισης.