Λ. Σεραφείμ, «Συνδικαλιστικό και Σωματειακό Δίκαιο», 16η έκδοση, (Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Ε.Ε., 2021).

Η έκδοση αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά την δημοσίευση του ν. 4808/2021, που τροποποίησε τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 19 του ν. 1264/1982, αλλά και μετά την δημοσίευση του αθλητικού νόμου 4726/2020 που τέθηκε σε ισχύ από 18.9.2020. Οι ως άνω τροποποιήσεις αναγκαίως οδήγησαν σε επικαιροποίηση και των θεμάτων της λοιπής ύλης, ιδίως δε των δικονομικών διατάξεων της εκουσίας δικαιοδοσίας από το άρθρο 740 έως το άρθρο 790.