Κ. Ρίζος, «Η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου », (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2021).

Στο παρόν έργο γίνεται μια κριτική παρουσίαση και μια πρώτη προσέγγιση των μεταβολών που επέρχονται με τον πρόσφατο ν. 4808/2021 σε μια σειρά διατάξεων του δικαίου της καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, ιδίως αναφορικά με το βάρος απόδειξης του λόγου ακυρότητας και τις συνέπειες της ακυρότητος. Το βιβλίο, που συμπληρώνει την έκδοση της μονογραφίας «Η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας» (2020), φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στο νομικό της θεωρίας και της πράξης εντοπίζοντας και αναδεικνύοντας τα κρίσιμα ζητήματα που επήλθαν με τις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές.