Κ. Παπαδημητρίου, «Ατομικό Εργατικό Δίκαιο», 2η έκδοση, (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2022).

Στη 2η έκδοση του έργου «Ατομικό Εργατικό Δίκαιο», μετά από τις αλλαγές, που επέφερε ο πρόσφατος ν. 4808/2021 και μέσα από τη γόνιμη σύζευξη θεωρίας και πρόσφατης νομολογίας εξετάζονται, με τρόπο περιεκτικό και πλήρη, όλα τα σημαντικά, κλασικά και σύγχρονα, ζητήματα που άπτονται του κλάδου του ατομικού εργατικού δικαίου, όπως, ενδεικτικά:  η τηλεργασία, οι ατυπικές μορφές απασχόλησης, ο δανεισμός εργαζομένων, η παραχώρηση προσωπικού, η προσωρινή και μερική απασχόληση, η εργασία με δοκιμή, οι ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, η οργάνωση λειτουργίας της εκμετάλλευσης, η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, η καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, οι εργασιακές σχέσεις αλλοδαπών, οι στρατευόμενοι μισθωτοί, η απόλυση, δικονομικά ζητήματα.