Ι. Ληξουριώτης, «Διαγράμματα Εργατικού Δικαίου», 2η έκδοση, (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2022).

Τα «Διαγράμματα Εργατικού Δικαίου» αποτελούν µια ευσύνοπτη απεικόνιση της βασικής εργασιακής νομοθεσίας, μέσα από διαγράμματα, γραφήματα και πίνακες, διανθισμένα µε σχετικές διατάξεις, επιλεγμένη πρόσφατη νομολογία, θεωρία, βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Η 2η ενημερωμένη (και με τους ν. 4808/2021 και 4842/2021) έκδοση περιλαμβάνει 43 διαγράµµατα που παρουσιάζουν τις κύριες έννοιες και διαδικαστικές πρακτικές των εργασιακών σχέσεων (ατομικών και συλλογικών), καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, τις κάτωθι θεματικές ενότητες: σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ευέλικτες μορφές εργασίας, διευθέτηση χρόνου εργασίας, άδειες και αργίες, ανήλικοι και αλλοδαποί εργαζόμενοι, αποσπασμένοι εργαζόμενοι, διευθυντικό δικαίωμα, υγεία και ασφάλεια, μεταβίβαση επιχείρησης, καταγγελία σύμβασης εργασίας, ομαδικές απολύσεις, συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μεσολάβηση και διαιτησία, απεργία, έλεγχος Επιθεώρησης Εργασίας.