Ι. Ληξουριώτης, «Υποδείγματα Εργατικού Δικαίου», 2η έκδοση, (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2022).

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει 51 εισαγωγικά δικόγραφα - υποδείγματα αγωγών, τα οποία αφορούν τόσο στο ατομικό όσο και στο συλλογικό εργατικό δίκαιο, καλύπτοντας τις βασικότερες και συνηθέστερες περιπτώσεις εργατικών διαφορών. Για συστηματικούς λόγους, τα υποδείγματα εντάσσονται σε 7 κύριες θεματικές ενότητες: α) Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας β) Χρόνος εργασίας γ) Αμοιβή εργασίας δ) Διευθυντικό δικαίωμα ε) Εργατικό ατύχημα - Υγεία & ασφάλεια στην εργασία στ) Λύση της σύμβασης εργασίας & ζ) Συλλογικές εργασιακές σχέσεις. Τα υποδείγματα συνοδεύονται από ερμηνευτικά σχόλια, παρατηρήσεις, πρόσφατη νομολογία και βιβλιογραφία και είναι πλήρως ενημερωμένα με όλες τις νομοθετικές τροποποιήσεις, ιδίως μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν 4808/2021.