Δ. Λαδάς, «Το Δίκαιο της Εκμεταλλεύσεως», (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2021).

Στο παρόν έργο μέσα από τον γόνιμο διάλογο θεωρίας και νομολογίας (ελληνικής & ευρωπαϊκής), παρουσιάζονται και αναλύονται σε βάθος ενδιαφέροντα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του εργατικού δικαίου στο πλαίσιο της επιχείρησης-εκμετάλλευσης μετά και τον Ν 4808/2021, όπως αυτά που σχετίζονται με: τα διάφορα μορφώματα παραγωγής εργασιακού αποτελέσματος (με κυρίαρχο αυτό της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας), την οργάνωση της επιχειρηματικότητας στην εργασία, τον χρόνο εργασίας, την άσκηση συμμετοχικών δικαιωμάτων και τους φορείς συλλογικότητας εντός της επιχείρησης, τους κανονισμούς εργασίας (προαγωγές, πειθαρχικό δίκαιο), το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, τις ατομικές ελευθερίες των εργαζομένων, τα προσωπικά δεδομένα εντός της επιχείρησης, τις οικειοθελείς παροχές, τη διαμόρφωση επιχειρησιακής συνήθειας και τη μεταβίβαση επιχειρήσεων. Στο τέλος των επιμέρους κεφαλαίων παρατίθενται σχετικά παραδείγματα – εφαρμογές, για καλύτερη κατανόηση και διευκόλυνση του αναγνώστη.