Ι. Κουκιάδης, «Ατομικό και Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο», Επιτομή, 8η έκδοση, (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2021).

Το βιβλίο αυτό αποτελεί επιτομή του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Δικαίου και περιορίζεται σε συνοπτική παρουσίαση του νέου θεσμικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων, που είναι χρήσιμο για την κατανόηση των βασικών θεσμών του εργατικού δικαίου. Στην παρούσα έκδοση έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές τόσο στο ατομικό όσο και στο συλλογικό εργατικό δίκαιο.