Ι. Κουκιάδης, «Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας», 9η έκδοση, (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2021).

Η νέα αυτή έκδοση, που αποτελεί ένα πλήρες και συστηματικό έργο, ενημερωμένο με όλες τις νεότερες ρυθμίσεις, εθνικές και κοινοτικές και τις νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις, ενώ έμφαση δίνεται και στις επιπτώσεις των νέων τεχνολογικών στο πεδίο του εργατικού δικαίου. Μετά την προηγούμενη έκδοση, μία νέα πλειάδα νομοθετικών παρεμβάσεων συνέχισε τον επανακαθορισμό ρυθμίσεων για το ατομικό εργατικό δίκαιο που ενδιαφέρουν την ύλη του ατομικού εργατικού δικαίου και έτσι κατέστη αναγκαία η παρούσα νέα έκδοση.