Δ. Ζερδελής, «Εργατική Νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα», 3η έκδοση, (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2021).

Η εν λόγω έκδοση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις τροποποιήσεις της εργατικής νομοθεσίας με τον πρόσφατο νόμο 4808/2021. Οι ρυθμίσεις του ν. 4808/2021 αφορούν τόσο τις ατομικές όσο και τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις και επιφέρουν αλλαγές σε σημαντικά ζητήματα του ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου, όπως είναι ο χρόνος εργασίας, οι άδειες, η τηλεργασία, η οργάνωση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, η σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η απεργία.