Δ. Ζερδελής, «Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου», 2ος τόμος, (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2021).

Το παρόν βιβλίο αυτό περιλαμβάνει 21 θέματα με αντικείμενο ζητήματα εργατικού δικαίου από την ύλη των συλλογικών εργασιακών σχέσεων. Οι τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4808/2021 έχουν ληφθεί υπόψη. Στόχος του βιβλίου είναι η σύνδεση της θεωρίας με τη νομική πράξη και η εξοικείωσή με την αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων εργατικού δικαίου. Ως «Εργατικό Δίκαιο» και «Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο», στα οποία γίνονται οι παραπομπές, νοούνται η Δ΄ έκδοση των Ατομικών Εργασιακών Σχέσεων (2019) και η Ε΄ έκδοση του Συλλογικού Εργατικού Δικαίου (2021).