Δ. Ζερδελής, «Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου», 1ος τόμος, (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2022).

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που επέφεραν στην εργατική νομοθεσία ο ν. 4808/2021 και ορισμένοι προγενέστεροι νόμοι. Στόχος του βιβλίου είναι η σύνδεση της θεωρίας με τη νομική πράξη και η εξοικείωση με την αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων εργατικού δικαίου μέσα από εκτενείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις, πλούσιες αναφορές στη νομολογία και προσωπικές εκτιμήσεις του συγγραφέα. Στην παρούσα έκδοση, περιλαμβάνονται νέα θέματα που αντιμετωπίζουν ζητήματα με ιδιαίτερη πρακτική σημασία, όπως είναι οι εργασιακές σχέσεις σε ομίλους επιχειρήσεων και σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης.