Αρείου Πάγου

I. Αρείου Πάγου 1289/2020 - Τμ. Β2 «Παραγραφή μισθολογικών αξιώσεων υπαλλήλων της ΕΡΤ Α.Ε μετά την κατάργηση της »

II. Αρείου Πάγου 1280/2020 - Τμ. Β1 «Κατάργηση Επιδομάτων Εορτών και Αδείας στον Δημόσιο Τομέα»

III. Αρείου Πάγου 1041/2020 - Τμ. Β2 «Η μετενέργεια μετά από την ΠΥΣ 6/12 και οι επιχειρησιακές ΣΣΕ»

IV. Αρείου Πάγου 705/2021 - Τμ. Β2 «Συμφωνία περί αμοιβής με παραπομπή σε μη εφαρμοστέα ΣΣΕ»

V. Αρείου Πάγου 136/2021 - Τμ. Β1 «Άδεια και επίδομα αδείας»

VI. Αρείου Πάγου 5/2021 - Πλ. Ολομελείας «Επίδομα πληροφορικής Δημοσίων Υπαλλήλων»
VII. Aρείου Πάγου 3/2021 Πλήρους Ολομελείας «Διδάσκοντες στα ΤΕΙ»

VIII. Αρείου Πάγου 104/2022 - Τμ. Β1 «Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον Δημόσιο Τομέα»