Το δικαίωμα πληρέστερης απασχόλησης του μερικώς απασχολούμενου

9 Μαΐου 2019

Όμηρος Ζέλιος, Δικηγόρος ΜΔ Εργατικού Δικαίου, «Το δικαίωμα πληρέστερης απασχόλησης του μερικώς απασχολούμενου».