Υπεύθυνος προσωπικών δεδομένων στη σύγχρονη επιχείρηση

30 Νοεμβρίου 2017

Πέτρος Τσαντίλας, Δικηγόρος, Δ.Ν., «Υπεύθυνος προσωπικών δεδομένων στη σύγχρονη επιχείρηση».