Οι προϋποθέσεις κήρυξης απεργίας στο συγκριτικό δίκαιο

23 Οκτωβρίου 2014

Κώστας Παπαδημητρίου, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών: «Οι προϋποθέσεις κήρυξης απεργίας στο συγκριτικό δίκαιο».