Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.: Μια νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή… ώδινεν όρος και έτεκε μυν;

29 Μαΐου 2014

Νικόλαος Γαβαλάς, Δ.Ν., Δικηγόρος: «Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.: Μια νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή… ώδινεν όρος και έτεκε μυν;».