Διευθύνοντες υπάλληλοι: Ενδείξεις χαρακτηρισμού και χρονικά όρια εργασίας

8 Μαΐου 2014

Χρόνης Τσιμπούκης, Δικηγόρος, LL.M.: «Διευθύνοντες υπάλληλοι: Ενδείξεις χαρακτηρισμού και χρονικά όρια εργασίας».