Το δικαίωμα της υγειονομικής προστασίας του ατόμου και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

27 Μαρτίου 2014

Πέτρος Τσαντίλας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Τακτικό Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: «Το δικαίωμα της υγειονομικής προστασίας του ατόμου και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας».