Η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου

13 Μαρτίου 2014

Μαρία-Μαγδαληνή Τσίπρα, Δικηγόρος: «Η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου».