Η αξίωση πραγματικής απασχόλησης και η δικαστική προστασία της μετά τους νόμους 4139/2013 και 4172/2013

27 Φεβρουαρίου 2014

Δημήτριος Βασιλείου, Δικηγόρος: «Η αξίωση πραγματικής απασχόλησης και η δικαστική προστασία της μετά τους νόμους 4139/2013 και 4172/2013».