Η σύναψη επιχειρησιακών σ.σ.ε. από ενώσεις προσώπων

8 Ιανουαρίου 2014

Ελένη Διονυσοπούλου, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ. Εργατικού Δικαίου: «Η σύναψη επιχειρησιακών σ.σ.ε. από ενώσεις προσώπων».