Η εργασιακή σχέση των ασκούντων τη διοίκηση της επιχείρησης

12 Μαΐου 2010

Αλέξανδρος Λεοντόπουλος-Βαμβέτσος, Δικηγόρος: «Η εργασιακή σχέση των ασκούντων τη διοίκηση της επιχείρησης».