Ρήτρες ανάκλησης οικειοθελών εργοδοτικών παροχών

14 Απριλίου 2010

Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.: «Ρήτρες ανάκλησης οικειοθελών εργοδοτικών παροχών».