Ο ν. 3304/2005 και τα άτομα με αναπηρία

14 Μαρτίου 2007

Αριστείδης Αλέστας, Βοηθός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη: «Ο ν. 3304/2005 και τα άτομα με αναπηρία».