Η παγκοσμιοποίηση και η εναλλακτική ευελιξία

13 Δεκεμβρίου 2006

Ιωάννης Κουκιάδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.: «Η παγκοσμιοποίηση και η εναλλακτική ευελιξία».