Η πρόσφατη νομολογία του Δ.Ε.Κ. για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου

15 Νοεμβρίου 2006

Τιμόθεος Σιγάλας, Δικηγόρος: «Η πρόσφατη νομολογία του Δ.Ε.Κ. για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου».