Ζητήματα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

1 Νοεμβρίου 2006

Γεώργιος Λεβέντης, Καθηγητής Νομικού Τμήματος Παν/μίου Αθηνών: «Ζητήματα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας».