Μεταβίβαση Επιχείρησης και οι συνέπειές της ως προς τα δικαιώματα των εργαζομένων

31 Μαΐου 2006

Γεώργιος Λεβέντης, Καθηγητής Νομικού Τμήματος Παν/μίου Αθηνών: «Μεταβίβαση Επιχείρησης και οι συνέπειές της ως προς τα δικαιώματα των εργαζομένων».