Εργασιακά δικαιώματα κατά την πτώχευση, την εκκαθάριση και την εξυγίανση των επιχειρήσεων

15 Μαρτίου 2006

Αλέξανδρος Λεοντόπουλος-Βαμβέτσος, Δικηγόρος: «Εργασιακά δικαιώματα κατά την πτώχευση, την εκκαθάριση και την εξυγίανση των επιχειρήσεων».